Εξαγωγή εργασίας από το Iconnet Designer και εισαγωγή στο Photobook Designer

Μπορείτε να μεταφέρετε μια εργασία από το Iconnet Designer στο Photobook Designer με τον εξής τρόπο: Στο Iconnet Designer 1. Πρώτα κλείστε το άλμπουμ στο πρόγραμμα πατώντας το X και συμπληρώστε κάποιον τίτλο αν ζητηθεί.   2. Επιλέξτε το άλμπουμ (με απλό αριστερό κλικ) και πατήστε εξαγωγή.   Θα ανοίξει Read more…