Πριν ξεκινήσετε ένα ημερολόγιο 2022, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ώστε οι αργίες να εμφανίζονται σωστά:

1. Κλείστε το Photobook Designer αν το έχετε ανοιχτό. Αν έχετε ήδη κάποιο ημερολόγιο αποθηκευμένο, η παρακάτω διαδικασία θα διορθώσει τις αργίες.

2. Στο link παρακάτω, κάντε δεξί – κλικ → Αποθήκευση για να το αποθηκεύσετε.

Y2022.txt

Επιλέξτε τη διαδρομή:

C:\Users\%USERNAME%\.digilabs\iconnet\data\dates

Και αντικαταστήστε το αρχείο που υπάρχει με το καινούριο.

3. Εκκινήστε πάλι το Photobook Designer. Για να διορθώσετε προηγούμενο ημερολόγιο, ανοίξτε το στο πρόγραμμα και επιλέξτε από το μενου Προσωποποίηση → Ημερολογιακές ρυθμίσεις. Επιλέξτε “Ελλάδα”.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *